„Opowieści – to się w głowie nie mieści” to projekt polegający na stworzeniu audiowizualnych, interaktywnych warsztatów aktywności twórczej dla dzieci wykorzystujących i promujących dobrą literaturę dziecięcą. Prezentowane treści będą miały charakter uniwersalny i otwarty, a dzięki udostępnieniu ich na stronie www.opowiesci.debrzno.pl staną się materiałem do wielokrotnego i różnorodnego wykorzystania w wirtualnej przestrzeni kultury. Na uwagę zasługuje efekt finalny projektu, będący elementem budowania tożsamości lokalnej, czyli autorska bajka nt. Debrzna wykonana metodą teatru Kamishibai.

Celem zadania jest:

– dotarcie z ofertą kulturalną do dzieci oraz ich rodzin z terenu gminy miejsko-wiejskiej Debrzno, którzy z uwagi na aktualny stan epidemii nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym, jakie oferuje lokalny ośrodek kultury,

– nagranie 9 filmików prezentujących czytanie on-line literatury dziecięcej, połączone z warsztatami aktywności twórczej on-line dla dzieci,

– stworzenie bloga projektu, na którym będą zamieszczone filmiki prezentujące aktywności do czytanych tekstów,

– stworzenie quizów on-line nt. prezentowanej dzieciom lektury,

– rozwój aktywności twórczej dzieci poprzez udział w proponowanych warsztatach on-line,

– budowanie wrażliwości dziecka na literaturę,

– wykorzystanie języka literatury, jako uniwersalnego źródła komunikacji,

– zapewnienie rozwoju społecznego, emocjonalnego oraz twórczego dziecka,

– nauka świadomego korzystania z mediów i zasobów informacyjnych w procesie edukacji kulturalnej,

– wzrost kompetencji korzystania z narzędzi TIK-owych,

– podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców, w tym dzieci,

– unaocznienie znaczenia roli mediów we współczesnym świecie,

– wsparcie dzieci, ich opiekunów oraz nauczycieli w zakresie planowania mądrej edukacji i zabawy dla dziecka,

– budowanie tożsamości lokalnej oraz zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty dzięki stworzeniu finalnej bajki

– legendy dotyczącej Debrzna